تعهد ارزی صادرات پسته در برنامه هفتم توسعه حذف شد
نماینده رفسنجان و انار:
نماینده رفسنجان و انار در مجلس گفت: روز گذشته مصوبه حذف تعهد ارزی از پسته و سایر خشکبار در برنامه هفتم به تصویب رسید که امیدواریم مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار