زلنسکی: هیچ چیز عزم ما برای جنگ با روسیه را تضعیف نمی‌کند
رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی با دادن این امید واهی به مردم کشورش که روزی بر روسیه پیروز خواهد شد، بر طبل ادامه جنگ کوبید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار