شناسایی ۷۰۰ واحد صنفی متخلف در استان مرکزی
سرپرست اداره‌ تعزیرات حکومتی مرکزی خبر داد
سرپرست اداره‌ کل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: ۷۰۰ واحد صنفی متخلف سال جاری در این استان شناسایی و در شعب تعزیرات حکومتی برای آنان پرونده تشکیل شد
ارسال نظرات
آخرین اخبار