این شهید قتلگاه خود را «اتوبان شهادت» نامید+ عکس
یکی از دوستان محمود توکلی از شهدای تفحص، تعریف می‌کند: «رفته بودیم برای تفحص، بیل مکانیکی را روشن کرده و مشغول به کار شدیم، یک ساعتی گذشه بود که یک مین جلوی بیل مکانیکی منفجر شد، حاج محمود به من گفت: «اینجا اتوبان شهادت است».
ارسال نظرات
آخرین اخبار