جمعیت اوکراین کاهش یافته است
نخست‌وزیر پیشین اوکراین:
نخست‌وزیر پیشین اوکراین گفت جمعیت این کشور رو به کاهش و در حال حاضر ۲۳ میلیون نفر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار