جنگ غزه، میزان رضایت از عملکرد بایدن را به پایین‌ترین سطح رساند
میزان رضایت از عملکرد رییس جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوری وی رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار