آخرین مهلت ثبت نام انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه خوارزمی
فرآیند برگزاری و شرایط عضویت در انتخابات شورای صنفی رفاهی دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در دانشگاه خوارزمی اعلام شد. دانشجویان متقاضی تا امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲برای ثبت نام فرصت دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار