هدفگذاری کشت قراردادی در ۲۳۵ هزار هکتار از زمین‌های زراعی مرکزی
سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: کشت قراردادی در ۲۳۵ هزار و ۹۰۰ هکتار از زمین‌های زراعی این استان در سال زراعی جاری هدفگذاری شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار