برگزیدگان جایزه شهید غنی‌پور معرفی شدند
توسط هیات داوران؛
برگزیدگان جایزه ادبی شهید حبیب غنی‌پور توسط هیات داوران این‌رویداد معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار