همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق شاغلان مشابه و همتراز
مجلس شورای اسلامی ذیل برنامه هفتم توسعه تصویب کرد؛
نمایندگان مجلس با همسان سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز موافقت کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار