اعتصاب کارکنان بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی آلمان
کارکنان لوفت‌هانزا در اعتراض به حقوق و دستمزد چهارشنبه این هفته اعتصاب می‌کنند که احتمالا در ۳ هزار پرواز اختلال ایجاد شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار