غریب نوازی «شور عاشقی» از زنان
فیلم «شورعاشقی» که امسال در جشنواره فیلم فجر حضور دارد، یکی از آثاری است که به سینمای اهل بیت تعلق دارد و به گواه مخاطبانش توانسته شیشه دلشان را بشکند و با آن اشک بریزند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار