اجرای پروژه ملی فیبر نوری در یزد، بزرگترین رویداد تاریخ ارتباطات کشور
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای پروژه ملی فیبر نوری را بزرگترین رویداد تاریخ ارتباطات کشور و مهمترین بستر ارتباطات ثابت و پیش زمینه برخورداری اینترنت با کیفیت همراه عنوان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار