بازدید از لانه جاسوسی برای عموم مردم و توریست‌ها از سراسر کشورهای جهان آزاد است
واکنش مدیر موزه لانه جاسوسی به حضور یک شهروند آمریکایی
مجید علیزاده گفت: تعداد زیادی از مخاطبین با دیدگاه‌های مختلف سیاسی به صورت عمومی از سراسر جهان و همه روزه از این موزه بازدید نموده و با تاریخ استعمارستیزی مردم ایران و افول لیبرالیسم و نهایتا نظریه تمدن نوین اسلامی آشنا می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار