مهارت آموزی باعث مشارکت در توسعه و شکوفایی کشور می‌شود
سرتیپ نصیر زاده:
جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: مهارت آموزی باعث مشارکت در توسعه و شکوفایی کشور می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار