کاهش درآمد مک‌دونالد با تحریم مسلمانان
مدیرعامل مک‌دونالد می‌گوید تازمانی که جنگ غزه ادامه دارد ما وضع خوبی نخواهیم داشت و این جنگ و تحریم مسلمانان تاثیر ناامیدکننده‌ای بر ما داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار