سی‌ان‌ان: حملات آمریکا بیهوده بود؛ نفوذ ایران رو به گسترش است
شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان می‌گوید حملات آمریکا به گروه‌های متحد ایران در منطقه بی‌تاثیر و ناموفق بوده و آن‌ها را در اقدامات تهاجمی‌شان متوقف نخواهد کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار