بومی‌سازی ۲۰۰ قطعه در حوزه کنترل علائم مترو
بررسی مهمترین دستاورد‌های مهندسی کنترل علائم:
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از بومی‌سازی حدود ۲۰۰ قطعه در حوزه کنترل علائم خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار