آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و نهمین المپیاد دانشجویی برگزار می‌شود
در مناطق ۱۰ گانه دانشگاهی؛
آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و نهمین المپیاد دانشجویی کشور روز جمعه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ (مطابق با برنامه زمانی) در ۱۰ منطقه دانشگاهی کشور برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار