احداث ۱۰ ایستگاه تقویت فشار به صورت صد در صد ایرانی
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
بـا بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان، بومی‌سازی سیستم کنترل توربین در دستور کار قرار گرفت و همزمان، ۱۰ ایستگاه تقویت فشار گاز به‌صورت صد در صد ایرانی احداث خواهند شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار