بهادری: آئین نامه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دولت تصویب شد
سخنگوی دولت گفت: پیرو تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس از سوی مجلس، آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب رسید و فرآیند‌های اجرایی به صورت الکترونیکی و سرعت و دقت انجام خواهد گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار