اختصاص بخش ویژه به هنرستان‌های هنر‌های زیبا در جشنواره موسیقی فجر ۳۹
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری خبر داد:
با هماهنگی دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری، دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران، در سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر بخش ویژه‌ای برای اجرا‌های گروه‌های هنرستان‌های هنر‌های زیبا اختصاص یافته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار