ایران از آفریقای جنوبی گوشت و نهاده دامی وارد می‌کند
یکی از راهکارهای عدم ایجاد التهابات قیمتی در کالاهای پر مصرف مردم، تامین مواد اولیه آنها از مبادی مختلف است. در همین راستا برای اولین بار آفریقای جنوبی به تامین کنندگان مواد اولیه و اساسی کشورمان اضافه شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار