تشریح دومین رویداد ملی «روایت پیشرفت» در مشهد
با حضور رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت نشست خبری تشریح جزئیات نمایشگاه «روایت پیشرفت» در مشهد برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار