ایران اقدام تروریستی آمریکا در داخل خاک عراق را محکوم کرد
از سوی کنعانی؛
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی دولت آمریکا در داخل خاک عراق را محکوم کرد و آن را مصداق بارز تروریسم دولتی آمریکا و نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق خواند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار