مادر «شهید علیرضا شهبازی»: گفتم یا امام رضا خوب دادی، خوب هم بردی
مادر شهید «علیرضا شهبازی» گفت: وقتی رضا شهید شد، برف می‌آمد، رفتم مشهد و دوباره رو به سقاخانه ایستادم، گفتم یا امام رضا (ع) خوب دادی، خوب هم بردی، مثل جوادت ۲۵ سالگی بردی، افتخار می‌کنم و خوشحالم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار