بدهی عمومی آمریکا سر به فلک کشید
دفتر بودجه آمریکا می‌گوید، میزان بدهی‌هایی که نزد مردم این کشور هست به ۱۱۶ درصد تولیدناخالص داخلی می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار