امروزه هویت حماسی تنها در موسیقی هیأت یافت می‌شود
در دهمین پیش‌نشست تخصصی «همایش علمی هیأت و آیین‌های مذهبی» مطرح شد:
مهدی محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه اهل‌بیت (ع) در دهمین پیش‌نشست تخصصی «همایش علمی هیأت و آیین‌های مذهبی» گفت: تنها تولیدات هنری شنیداری که با استفاده از تاریخ به مسئله هویت حماسی خودآگاه یا ناخودآگاه پرداخته است، موسیقی هیأت‌های مذهبی‌اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار