آزادراه قزوین _تنکابن تا اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح خواهد شد
وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به استان قزوین گفت: با اقدامات صورت گرفته، آزادراه قزوین _تنکابن تا اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار