راه اندازی ۱۰۰ مرکز سلامت روان در کشور/ اهداف طرح سراج
اولیایی منش عنوان کرد؛
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از راه اندازی ۱۰۰ مرکز سلامت روان جامعه نگر در کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار