زمان و مواد آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی اعلام شد
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای، زمان آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و مواد درسی آن را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار