خواستار رسیدگی جدی به ابهامات طرح بلندمرتبه‏‌سازی مشهد هستیم
بیانیه جمعی از تشکل‏‎ها، متخصصین و دغدغه‌‏مندان؛
جمعی از تشکل‌ها، متخصصین و دغدغه‌مندان با انتشار بیانیه‌ای خواستار ورود نهاد‌های حاکمیتی به طرح پیشنهادی بلندمرتبه‌سازی شهر مشهد شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار