پژوهشگر موسیقی آیینی: «نوحه بخشی از دین کودکان را شکل می‌دهد»
امین‌فروغی گفت: در روزگاری هستیم که نوحه‌ها برای کودکان هم نقش‌آفرین است. برخی کودکان هنوز اصل دین را فرانگرفته‌اند، اما با نوحه تصویری از دین برای آن‌ها شکل می‌گیرد بنابراین باید جلساتی برای این بررسی‌ها صورت گیرد، زیرا فردای کودکان ما در گرو همین کارهاست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار