موافقت شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی با ۲ فیلم‌نامه
شورای صدور پروانه ساخت آثار سینمایی در جلسه اخیر با ۲ فیلم‌نامه موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار