ادغام دانشگاه صنایع و معادن با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت: دانشگاه صنایع و معادن متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت با همه متعلقات و کارکنان به دانشگاه خواجه نصیرِالدین طوسی ملحق شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار