کتاب ابزار اصلی دانش و پیشرفت و ماندگارترین ابزار انتقال فرهنگ است
طحان‌نظیف با تاکید بر اهمیت کتاب در ساختن تمدن و پیشرفت کشور گفت: کتاب ابزار اصلی دانش و پیشرفت است؛ موضوع و مطلبی که مکتوب می‌شود، زمینه را برای تحقیق و پژوهش و آغاز یک پیشرفت جدید باز می‌کند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار