افزایش اعتماد بین‌المللی و جهش تولید با عضویت ایران در اتحادیه جهانی نظام آزمایشگاه‌ها
رئیس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران
رئیس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی ایران با اشاره به پذیرفته شدن عضویت ایران در اتحادیه جهانی نظام آزمایشگاه‌های گفت: این اتفاق علاوه بر استقلاب و هویت‌بخشی یه اعتبار ایران منتج به جهش تولید و پیشرفت اقتصاد خواهد شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار