الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مسیر حرکت ما به سمت تمدن توحیدی است
عاطفه سعیدی نژاد:
مسئول بنیاد ملی مردمی نهضت پیشرفت بانوان با بیان اينکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مسیر حرکت ما به سمت این تمدن توحیدی است، گفت: ما در این مسیر نیازمند حضور بانوان با تمام توان ظرفیتی هستیم و باید نقش آن‌ها در عرصه‌های مختلف پیشرفت به صورت واضح و روشن تعریف شود.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار