فیلم جنگ جهانی z به دنبال ایجاد تلقی و ذهنیت در مورد آینده مد نظر خود است
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع):
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) با برشمردن سه رویکرد اصلی در آینده پژوهی اظهار کرد: فیلم جنگ جهانی Z به دنبال ایجاد تلقی و ذهنیت در مورد آینده مد نظر خود و تکثر و بحران معنا برای نسل جدید است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار