۸۴ درصد ناوگان شرکت ملی حفاری در چرخه عملیات قرار دارد
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران:
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران گفت: ۸۴درصد ناوگان حفاری این شرکت هم‌اکنون در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور در چرخه عملیات قرار دارد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار