گزارش همایش بانکداری الکترونیک
دبیر دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت ارائه کرد؛
نیلی ضمن ارائه گزارشی از هماشی بانکداری الکترونیک، گفت: حضور بخش‌های گوناگون مرتبط با سیستم بانکی کشور یکی از دستاوردهای برگزاری همایش بانکداری الکترونیک است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار