هنوز نظر برخی در داخل نسبت به سال 88 عوض نشده است
سردار جوانی در جمع فرهنگیان مشهد:
کارشناس‌مسائل‌سیاسی با بیان اینکه امروز دشمن نگرانی بیشتری نسبت به سال 88 دارد، گفت: برخی گروه‌های داخلی نظرشان درباره آن سال عوض نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار