کمرنگ شدن حجاب در جامعه نتیجه توجه به اقتصاد به جای فرهنگ است / ترویج حجاب با سخنرانی محقق نمی‌شود
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری مازندران:
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری مازندران با نگرانی از تغییر اولویت‌ها از فرهنگ به اقتصاد گفت: کمرنگ شدن حجاب در جامعه نتیجه توجه به اقتصاد به جای فرهنگ است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار