6 دانشجوی ایلامی به طرح طلیعه حکمت اعزام شدند
مسئول طرح طلیعه حکمت سازمان بسیج دانشجویی ایلام گفت: شش نفر از دانشجویان پسر ایلامی به طرح طلیعه حکمت اعزام شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار