آیت الله مهدوی کنی در زیر شکنجه‌های ساواک بانگ صلوات سرمی‌دادند
رئیس دانشگاه جامع پیام‌نور ایلام:
رئیس دانشگاه جامع پیام‌نور ایلام گفت: آیت الله مهدوی کنی در زیر شکنجه‌های ساواک به جای فریاد و ناله بانگ صلوات سرمی‌دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار