شرکت‌های بیمه ۹۹ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند
در ۱۱ ماهه سال گذشته
شرکت‌های بیمه در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۳ بیش از ۹۹ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰.۷ درصد رشد داشته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار