نایب قهرمانی واحد خمینی‌شهر در مسابقات واليبال دسته ۳ دانشجويان دانشگاه‌ آزاد
دانشگاه آزاد خميني‌شهر  در مسابقات واليبال دسته سوم دانشجويان دانشگاه‌‌‌های آزاد کشور عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار