تغییر کاربری مغازه های خیابان ۱۷ شهریور
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران گفت: تمامی مغازه های پیاده راه ۱۷ شهریور تا فرودین ۹۵ تغییر کاربری می دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار