بی‌تدبیری مسئولان و جزیره‌ایی عمل‌کردن دستگاه‌ها، مهمترین ضعف مدیریت بحران کشور/مردم بحران‌ها را، بدون تدبیر مسئولین پشت سر می‌گذارند
فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند:
فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه بی‌تدبیری مسئولان و جزیره‌ایی عمل کردن دستگاه‌ها، مهمترین ضعف مدیریت بحران کشور است، گفت: مردم بحران‌ها را، بدون تدبیر مسئولین پشت سر می‌گذارند و گاهی جان عزیزانشان را از دست می‌دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار