رئیس جمهور در سازمان ملل آل سعود را رسوا کند/ سعودی‌ها بله قربان‌گوی آمریکا هستند
دانشجوی فعال سیاسی دانشگاه صنعتی بیرجند:
عضو جامعه اسلامی دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه یکی از مهمترین مکان‌هایی که می‌شود جنایات آل سعود را رسوا کرد سازمان ملل متحد است، گفت: ما از رئیس‌جمهور انتظار داریم در سخنرانی خود در سازمان ملل تمام جنایت‌های آل سعود چه از وقایع اتفاق افتاده در حج و چه جنگ ظالمانه در یمن را آشکار سازد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار